«Одымальский»

Одымальский в словарях и энциклопедиях

Значение слова «Одымальский»

Источники

    Словарь Брокгауза и Ефрона

    (Валентин Odymalski, † в 1680 г.) — польский богослов и стихотворец. Сочинения его: "Žałosna postać korony polskiej, wojennemi rozterkami utrapionéj" (Краков, 1659; перепечатано в "Pamiętnikach о Koniecpolskich" Пжиленцкого); "Wizerunek doskonały Świętobliwości i źywota N. P. Maryi" (там же, 1660); "Świata ad Chrystusa naprawionego historyj ksiąg X" (1670) и др.

  1. Источник: Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона