«Дворский, Франц»

Дворский, Франц в словарях и энциклопедиях

Значение слова «Дворский, Франц»

Источники

    Словарь Брокгауза и Ефрона

    (Dvorsky) — чешский современный писатель, род. в 1839 г., новеллист и историк. Он издал сборник рассказов "Naše staré obràzky" (1879-80) вместе с Красногорской трагедией "Harantova Žena" (1880) и исторические труды: "Zbytky nejstaršich desk zemskych", "O počtu domů v Praze", "Staré pisemne pamàtky žen a dcer českych" (1872) "O upadku národa českého" (1872) "Paměti o školàch českych" (1886) и др.

  1. Источник: Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона